woensdag 16 april 2008

Analoog tijdverdrijf

Het Ministerie van Gedane werft actief onder jongen om een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel te garanderen. Deze week ging het inwerkprogramma van de nieuwe jonge trainees van start. In dit programma wordt rekening gehouden met de speciale situatie van het ministerie. Zo voert het MinGD zoals bekend een actief dedigitaliseringsbeleid. De trainees moeten nieuwe zaken leren maar ook bepaalde dingen afleren. Om de jongeren in de juiste mindset te brengen, werd vandaag op speelse manier aangetoond dat je je ook zonder games, zonder een computer prima kan vermaken. Bijvoorbeeld met een paar boeken speelkaarten.

dinsdag 8 april 2008

Schrikkelseconde


Het Ministerie van Gedane Zaken werd vandaag gepolst door de voorzitter van de International Telecommunication Union (ITU) naar de bereidheid om te zijner tijd de schrikkelseconde onderdak te bezorgen bij de Directie Afgewerkte Zaken (DAZ).
Schrikkelsecondes worden sinds 1972 ingevoegd om de officiële tijd (Coordinated Universal Time - UTC) in de pas te houden met het dagritme. Een etmaal duurt namelijk nooit precies 24 uur omdat de aarde nu eens langzamer, dan weer sneller rond zijn as draait. In de loop van een paar jaar kan het verschil tussen echte daglengte en de stand van de klok oplopen tot een seconde of meer.
De werkgroep Time signals and frequency standard emissions1 heeft afgelopen week in Genève de aanbeveling geformuleerd het huidige systeem van schrikkelseconden weer af te schaffen.
Het Ministerie heeft nog enige tijd om een Bètavleugel in te richten. Er volgt nog een lange procedure: de lidstaten van de ITU worden eerst nog geconsulteerd, als 70% vóór afschaffing is komt de aanbeveling in 2011 op de agenda van de World Radio Conference en als die akkoord gaat volgt de daadwerkelijke afschaffing in 2013. Het MinGD houdt u op de hoogte