zaterdag 29 december 2007

Eindejaarsreceptie met Sarko

Uw Minister van Gedane Zaken verbleef tijdens de Kersdagen in Frankrijk om uit te rusten van alle in 2007 Gedane Zaken. Op terugweg naar huis maakte ze een stop in Parijs om de Eindejaarsreceptie van Edison bij te wonen. Het viel haar op dat de eregast, President Sarkozy, het erg naar zijn zin had en in eigen persoon de Franse wijnen een flinke stimulans gaf. Dit werd ook duidelijk voor de journalisten tijdens de laatste persconferentie die Sarko gaf voor hij met zijn nieuwe geliefde, de Schone Carla Bruni, op vakantie naar Egypte vertrok.

woensdag 19 december 2007

Open Monotank voor Uruzgan (2)


De kogel is door de kerk. Wat iedereen al lang wist, is nu definitief besloten: 'onze jongens' blijven tot 2010 in Uruzgan. Uw minister is daar niet zo blij mee maar het gedoe tussen Ben Bot en Balkenende over Irak indachtig, houdt ze haar mond. Zo hoeft ze niet 'met het mes op de keel' haar woorden 'te redresseren' om haar ministerpostje niet te verliezen. Sterker nog, ze heeft vandaag een akkoord gesloten met Krauss-Maffei Wegmann, de bouwers van de Leopardtank, om 100 Open Monotanks voor Uruzgan te bouwen.
De Monotank is een van de winnende ontwerpen van de Her-Innovatieprijs 2007 (HIP07) die in de zomer werd uitgeschreven door het MinGD. De jury prees de doordachte vormgeving en de scherpe focus op doel en doelgroep, zo
- kan de rail in flexibel materiaal het ruigste terrein aan;
- sluit de open constructie aan bij de Nederlands strategie om met een open tank de hearts and minds van de plaatselijke bevolking te winnen;
- onderscheidt de fietsvormgeving de Nederlanders van de andere militaire troepen en is aldus instrumenteel bij de Nederlandse focus op wederopbouw eerder dan op militaire actie.
De Monotanks worden naar verwachting tegen de zomer geleverd. De Wederopbouw Zonder Pantser komt dan hopelijk weer een stap dichterbij.

dinsdag 18 december 2007

De nieuwe strijd om Afrika


Aansluitend aan de Europese top nam uw Minister van Gedane Zaken in Lissabon deel aan de tweedaagse Europees-Afrikaanse top. Er werd in de toespraken veel aan Gedane Zaken gerefereerd, met name aan Koloniale Zaken. Mugabe zei in het openbaar niets toen hij arriveerde - hij hief alleen zijn vuist. De Ghanese president John Kufuor was constructiever: "Bijna vijfhonderd jaar lang zijn de betrekkingen tussen onze continenten niet al te best geweest. Om de historische onrechtvaardigheiden en onmenselijkheid recht te zetten, is een nieuwe samenwerking noodzakelijk". Volgens Kufuor is het tijd dat de leiders het verleden achter zich laten.
Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie onderstreepte het belang van 'good governance' en het respecteren van mensenrechten. "Eerlijk gezegd hopen we dat degenen die gevochten hebben voor de vrijheid van hun land nu de vrijheid van hun eigen burgers respecteren".
De EU is bezorgd over de opmars van China en andere Aziatische landen in Afrika. China pompt steeds meer geld in Afrika in ruil voor grondstoffen. Anders dan westerse landen stelt China geen voorwaarden aan de hulp - zoals eerbied voor mensenrechten. De Senegalese president Abdoulaye Wade zei blij te zijn met China en India, want ze zijn minder traag en bureaucratisch dan Europese landen. "De Chinezen zijn overal aan het werk. Ze houden geen toespraken, ze werken snel".

zaterdag 15 december 2007

Over zeven zeeën en zeven bergenUw minister van Gedane Zaken vertrok vandaag naar de Europese Top in Lissabon. Zij kon helaas niet poolen met haar Belgische en Luxemburgse collega. Het was overigens een wonder dat zij haar vlucht überhaupt haalde. Volgens de borden zou het een wandeling van tien minuten zijn naar de gate. In de praktijk duurde het veel langer: langs het hele pad waren opdrachten opgehangen. Uw minister moest groeien, durven, verbinden, denken, herinneren, ontdekken, beschermen, leven enz.. Het leek alsof ze een prinses was die om haar prins te veroveren draken moest doden en reizen over zeven zeeën en zeven bergen.
Kortom: een wonder dat zij uiteindelijke Lissabon heeft bereikt. En het oplossen van Europese problemen is in vergelijking hiermee slechts klein bier ...

dinsdag 4 december 2007

MinGD ontvangt nieuwe Internationale Politieke Leugen

Het MinGD ontving vandaag een nieuw item voor Vitrine 3 - Creatieve Waarheid van de Tentoonstelling Res Publica Publieke Zaken. Het betreft een Politieke Leugen van de Amerikaanse President George Bush over het Iraans programma voor kernwapens. Het MinGD denk dat met name het expliciete videomateriaal veel bezoekers zal trekken.

zondag 2 december 2007

MinGD vraagt boekasiel aan

Het Ministerie van Gedane Zaken is de laatste dagen overspoeld met telefoontjes van verontruste BoekBezitters. Aanleiding zijn de grootste digitaliseringsplannen van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Volgens het artikel Dit boek moet kapot in de NRC van 22 november overweegt de KB boeken die tussen 1800 en 1950 in Nederland zijn verschenen - fictie en non-fictie - kapot te snijden om ze te kunnen scannen. Veel boekliefhebbers vrezen voor hun bezit nu gefluisterd wordt dat boekenrazzia's niet worden uitgesloten. Een aantal prominente BoekBezitters heeft zich, verenigd in de Actiegroep Boek Geen Gedane Zaak!, tot het Ministerie van Gedane Zaken gericht.
Het MinGD kampt na de recente opening van de nieuwe Vleugel voor Bedreigde Kleuren met een capaciteitsprobleem. Na spoedberaad is het MinGD echter tot de conclusie gekomen dat het het veiligst is boekasiel aan te vragen buiten de grenzen van Nederland. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met het Museum Plantin Moretus in Antwerpen. Tegen 2011 moet het Plantin-Moretusmuseum een depot krijgen dat de waardevolle collectie boeken en prenten beter beschermd tegen vocht en overstroming. Met fondsen van het MinGD zal dit depot nu ook uitgebreid worden om asiel te kunnen verlenen aan boeken uit Nederland.

dinsdag 27 november 2007

Geen waan vandaag

Van het ANP
Vandaag vond politiek overleg plaats met de Griekse ambassadeur. Aanleiding was het feit dat er vandaag geen nieuws was in Griekenland - de journalisten staakten. Het Nederlandse kabinet overweegt nu een jaarlijkse Geennieuwsdag in te voeren in Nederland. De verwachting is dat dit de sereniteit van het politieke debat althans één dag per jaar zal verhogen. Tevens wordt de bevolking die dag vrijgesteld van het volgen van de waan.
Een interdisciplinair team van deskundigen (sociologen, mediaspecialisten, Bourdieukenners, politicologen enz.) zal onder leiding van Joris Luyendijk een impactstudie uitvoeren om de implicaties van zo'n Geennieuwsdag in kaart te brengen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of het ontbreken van berichtgeving er ook toe leidt dat er geen nieuws wordt gegenereerd.

zondag 25 november 2007

Koopt Ministerie Schone Kleren?


Bericht van de ondernemingsraad

Beste collega's,

Volgende week ontvangen jullie het verslag van het trimesterieel overleg tussen de Staf van het Ministerie en de Ondernemingsraad dat vrijdag ll. plaatsvond. Wij wilden jullie echter al sneller op de hoogte brengen van de discussie die ontstond toen de OR tijdens het agendapunt Rondvraag/W.V.T.T.K. vroeg of het Ministerie van Gedane Zaken niet actief de Schone Kleren Kampagne zou kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van de vraag van de OR om een signaal te geven tegen de slechte arbeidssituatie in de kledingindustrie, kwam ook de signaalfunctie van kleding binnen het MinGD ter sprake. Dit leidde tot het zetten van vraagtekens bij fundamentele zaken als het organigram en de indeling van het ministerie. Vragen die gesteld werden waren:
- is niet de tijd gekomen om de nivellering een halt toe te roepen en te starten met de-nivellering en her-hiërarchisering?
- het bezuinigen op rangen heeft niet gebracht waarop men gehoopt had, valt herinvoering van rangen als Kanselier, Geheimraad, Staatsraad, Hofraad, Referendaris, Commies enz. te overwegen?
- is het, in het kader van overzichtelijkheid, statusdrang en uitstraling, een idee om met de rangen ook weer uniformen in te voeren?
- indien deze uniformen worden ingevoerd, kan de Afdeling Inkoop van het Ministerie erop toezien dat deze uniformen ook conform de normen van de Clean Clothes Campaign (CCC) worden geproduceerd?
- valt het te overwegen om, samen met andere overheidsinstellingen, in gesprek te gaan met de directie van de HEMA om een aparte lijn overheidsuniformen (inclusief ondergoed en sokken) aan het assortiment toe te voegen?
De Ondernemingsraad meent dat bovenstaande zaken het onderzoeken waard zijn en zal de ondernemingsraden van andere ministeries evenals de verschillende vakbonden hierover benaderen. Uiteraard zijn wij ook nieuwsgiering naar de mening van de collega's van dit ministerie. Wij hopen nog voor de kerstvakantie een datum te prikken voor een personeelsbijeenkomst in de kantine.

De Ondernemingsraad

donderdag 22 november 2007

Polen Vissen Voor de Pot

Het blijft tobben met buitenlanders. De problemen met de NiWA's (Niet-Westerse-Allochtonen) zijn nog maar nauwelijks in kaart gebracht, en nu zijn er weer De Polen (we noemen voor het gemak al diegenen die een Slavische taal spreken 'Polen'). Gedurende de week zijn ze nuttig & goedkoop bezig maar in het weekend gaan ze helemaal los. Ze zuipen, vechten en urineren door de brievenbussen van Brave Burgers (het lijken wel Hollanders in Antwerpen).
En nu blijkt dat ze Nederland leeg vissen.
Nederlandse sportvissers hengelen uit hobby en zetten de vangst weer terug. Maar volgens de woordvoerder van Sportvisserij Nederland vissen de Polen niet om te vissen: ‘Ze houden er een andere ethiek en eetcultuur op na. Ze hebben vaak een grote familie achter zich, die ’s avonds allemaal vis willen eten.’ De situatie is zo alarmerend dat Sportvisserij Nederland inmiddels een Poolse vertaling heeft gemaakt van de visvoorschriften en controleurs en agenten bijschoolt om de misstanden op te sporen.
Op vraag van Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), stelt de Directie Dubieuze Zaken van het MinGD een commissie in onder leiding van ex-minister Zalm. De Comissie Zalm zal uitzoeken
- wanneer Nederlanders zo beschaafd werden gevangen vis terug te gooien in plaats van te consumeren;
- wat de gebruiken ter zake zijn in 'Polen';
- hoe 'Polen' zich ter zake gedragen in andere 'beschaafde' EU-lidstaten;
- hoe Nederlanders op visvakantie in Polen omgaan met hun vangst.

Op basis van de bevindingen van de Commissie Zalm zullen aanbevelingen voor beleid worden geformuleerd. Minister Verburg heeft de kwestie vandaag ook ter sprake gebracht tijdens de bijeenkomst van de Landbouw- en Visserijraad. Overwogen wordt om een specifiek 'Pools' traject te voorzien in inburgeringscursussen. Daarin zal o.a. aandacht worden besteed aan de functie van brievenbussen in het weekend en aan nietconsumptieve omgang met vissen.

vrijdag 16 november 2007

Groene Handdruk alternatief Ontslagplan

Bron: De Haagsche Spectator
De Minister van Gedane Zaken besprak vandaag tijdens de wekelijkse ministerraad het plan om een Groene Handdruk te introduceren. Zij hoopt hiermee een goed alternatief te presenteren voor het omstreden Ontslagplan van Minister Donner.
Het plan voor een Groene Handdruk is uitgwerkt door de Pecunia Olet Taskforce (POT) waarover wij in juli reeds berichtten in deze krant.
De Groene Handdruk maakt hergebruik van het Leenstelsel, een economisch systeem waarbij een hogere instantie land en eraan verbonden voordelen biedt in ruil voor bewezen diensten. Na een grondige studie van de Kassitische, Laat-Romeinse, Middeleeuwse, Ottomaanse, Japanse, Indische en Partische varianten, heeft POT nu een eigentijdse vorm van het Leenstelsel gedefinieerd. Wat de precieze modaliteiten zijn, heeft deze krant nog niet kunnen achterhalen. Naar wij vernamen, zullen overheid en werkgevers na acceptatie van het plan een model uitwerken waarin de wederzijdse taken en verplichtingen van resp. de Leengever en de Leennemer worden uitgewerkt. Vast staat dat
 • de Leen zal bestaan uit een stuk grond waarvan waarde en omvang afhankelijk zijn van de bewezen diensten - of dit recht dan wel omgekeerd evenredig zal zijn is nog een punt van discussie;
 • de Leen zal bestaan uit braakland of landbouwgrond afhankelijk van de Groene Competenties van de Leennemer;
 • door het aanvaarden van de Leen, verplicht de Leennemer zich tot het verlenen van diensten. In een overeenkomst worden minimale eisen voor de ecologische exploitatie en het duurzaam onderhoud van de Leen vastgelegd;
 • de Leen is niet overerfbaar. Na het overlijden van de Leennemer, vervalt de Leen weer aan de Leengever.

  Volgens mevrouw Reci Clage, directeur-generaal van de Directie Herbruikbare Zaken, betekent de Groene Handdruk - in tegenstelling tot het ontslagplan van minister Donner - een win-win situatie voor alle partijen:

 • de werknemer: grond is een minder inflatiegevoelige en niet-eindige compensatie voor inkomensderving, ontslag betekent niet langer een trap lager op de sociale ladder; het beheer van de Leen stelt de Leennemer in staat een waardevolle en daardoor egobevestigende bijdrage te leveren aan de samenleving; voorts voorkomt de culinaire exploitatie van de Leen een verslechtering van de gezondheidstoestand - vaak een bijproduct van een lagere sociale status;
 • de werkgever: door de voordelen verbonden aan de Groene Handdruk, zal de werknemer verheugd het aangezegde ontslag tegemoet zien. Een eventuele rechtsgang zal tot het verleden behoren; een soepeler ontslagrecht geeft werkgevers mogelijkheden tot een flexibeler personeelsbeleid dat meer afgestemd is op economische golven & dalen;
 • de overheid: inzet van werkelozen - de Nieuwe Agrariërs - bij natuurbeheer stelt de overheid in staat haar milieudoelen voor de landbouw uit het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)te halen ondanks het krimpend potentieel aan Traditionele Agrariërs;
 • het milieu: een groter areaal grond dat niet primair om economische redenen wordt geëxploiteerd, is winst voor het milieu. In de covenanten die met de Leennemers worden gelsoten kunnen duurzame eisen geformuleerd worden. De GEmengde Commissie KOolzaadteelt (GECKO) heeft al belangstelling getoond voor het plan.
 • de maatschappij: het invoeren van de Groene Handdruk is een eerste stap naar een nieuw maatschappijmodel waar geld niet langer de maat der dingen is. Een hechtere binding met wederzijdse verplichtingen vergroot de sociale cohesie.

vrijdag 9 november 2007

Stoken voor de mussen

Het Ministerie van Gedane Zaken zet vraagtekens bij het Nederlands ongeduldig verlangen naar een mediterraan klimaat.
Het KNMI heeft er al vaker op gewezen dat het mediterrane weertype model staat voor de toekomst. De gemiddelde zomertemperatuur zal verder omhoog gaan met 0,9 tot 2,8 graden, de temperatuur van de warmste zomerdag kan bijna 4 graden stijgen,
Kennelijk gaat een en ander niet snel genoeg. Dank zij de energie-intensieve glastuinbouw worden in Nederland op grote schaal het hele jaar door mediterrane groenten gekweekt. En raar-maar-waar: bijna een kwart van de export van groenten in Europa is afkomstig uit Nederland. Zo exporteert Nederland jaarlijks zo'n 540 miljoen kilo tomaten.
En nu willen we het mediterrane gevoel het hele jaar door houden. Dus in de winter niet binnen in het café maar op het verwarmde buitenterras. Klein probleempje: uit Duits onderzoek blijkt dat een gemiddelde hittepaddenstoel per uur 3,5 kilogram kooldioxide uitstoot. Dat is evenveel als een auto tijdens een 25 kilometer lange rit.

woensdag 7 november 2007

MinGD naar Brussel na BHV-crisis


De Minister van Gedane Zaken heeft deze middag onverwacht al haar afspraken afgezegd. Zij reisde naar Brussel toen bekend werd dat de federale Belgische Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) had goedgekeurd. Behalve een lid van Groen! dat zich onthield, stemden alle Vlaamse commissieleden voor. De Franstaligen hadden de commissie voor de stemming verlaten.
Ook de ministers van Mogelijke Zaken, Onwenselijke Zaken en Te Doene Zaken van andere EU-lidstaten zijn voor spoedoverleg naar Brussel gekomen. Onder het motto Eendracht maakt Macht wordt gezocht naar een oplossing voor de wankele toestand waarin Belgie zich bevindt nu de formatie van een nieuwe regering na 150 dagen volledig terug bij af is.

dinsdag 6 november 2007

Denken voor Doen (DevooD)


De missie van het MinGZ is het leveren van input voor het nieuwe Vintage Beleid van het kabinet. Conform de cradle to cradle (wieg tot wieg) gedachte wordt beleid niet gezien als een keten van ontstaan, gebruik en afdanking maar wordt steeds bekeken of Voorbij Beleid nuttig kan worden ingezet voor Nieuw Beleid. Het ministerie baseert zich daarbij op informatie uit de meest diverse (en soms onverwachte) bronnen - informatie die bovendien vaak slecht toegankelijk is.
Tijdens het Doeloverleg van einde augustus werd onder de bezielende leiding van A.N. O'Nymus, MBA, spindokter van de minister, het Enterprise intelligence model van Rodenberg besproken. De staf van het ministerie slaagde erin dit model - aanvankelijk gericht op het internationale bedrijfsleven - om te vormen tot DevooD (Denken Voor Doen), een practisch beleidsintrument. Na een inwerkperiode van een aantal maanden, is DevooD vanaf 1 november geïmplementeerd in de werking van het ministerie. De juiste omgang met data, informatie, kennis, intelligentie en tactisch en strategisch inzicht maakt het mogelijk op efficiënte wijze tot resultaten te komen. Verwacht wordt dat kwaliteit en kwantiteit van de output van het MinGD hiermee beduidend verhoogd zal worden.

zaterdag 3 november 2007

MinGD bewaart Bedreigde Kleuren


Dank zij de recente inperking van de inspraakregels is het Ministerie van Gedane Zaken erin geslaagd in drie dagen tijd enkele aanpalende panden te onteigenen. Het Architectenbureau KROT (Kunstige Renovatie Oude Troep) zal daar met spoed de nieuwe Kleurenvleugel realiseren. Aanleiding is de claim van T-Mobile op het gebruik van de kleur Magenta. Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, heeft de kleur laten registreren bij het Europees merkenbureau. Deutsche Telecom sluit aan bij het wereldwijde streven van multinationals om rechten te claimen op primaire zaken. Een voorbeeld zijn de pogingen octrooi te nemen op het menselijk genoom.

De Tweede Kamer heeft deze week na een spoeddebat unaniem besloten tot een opdracht aan het MinGZ om Bedreigde Kleuren te bewaren voor het nageslacht. In de nieuwe Kleurenvleugel wordt naast de Magenta Zaal ook een Oranje Zaal in gereedheid gebracht. Een en ander hangt nog af van de gesprekken die de Minister van Gedane Zaken, de Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin en oranjeverenigingen gezamenlijk voeren met het telecombedrijf Orange. Desgevraagd heeft de woordvoerder van Groen Links laten weten dat zijn partij vooralsnog afziet van een claim op de kleur Groen.

donderdag 1 november 2007

Dutch minister opens new Museum of Broken Dreams and Kneecaps


Bron: The Belfast Post

The reader has probably heard of the Netherlands, a small country at the other side of the Canal. The well informed reader might even know that Holland – as the Netherlands is also called – always had a tendency to conduct its own idiosyncratic policy. In June 2005, f.e., the Treaty establishing a Constitution for Europe (TCE) was rejected in a referendum making the TCE's future and the implementation of its provisions highly uncertain, provoking a crisis of confidence in the project which has resulted in a degree of strategic paralysis.
This week the Minister van Gedane Zaken (‘Matters Done’) visited Northern Ireland. The Netherlands is the only country in the world with a ‘Ministry of Matters Done’ (MinMD). The MinMD was created in order to support the so-called Vintage Policy of the Dutch Government. In accordance with the cradle to cradle philosophy, policy is no longer seen as a chain of ‘production-use-disposal’. Different Staff Units of the MinMD decide how to deal with accomplished policy measurements: archive them, re-use them or – in exceptional cases – install them in a dedicated ‘Wunderkammer’. In July of this year the LPF-Wunderkammer was opened to the public, after the disbandment of the LPF, the political party of the assassinated, controversial and populistic right-wing politician Pim Fortuyn.
The Dutch minister had a meeting with the new Irish Commissioner for Victims and Survivors who will be responsible for developing 'a strategy to deliver practical help and services to victims of the conflict in Northern Ireland’. The main topic was to investigate in how far the Dutch experience can be re-used for specific Irish matters. Yesterday, the Dutch minister, together with First Minister Ian Paisley and Gerry Adams, President of Sinn Féin, opened the new Museum of Broken Dreams & Kneecaps in Londonderry. The minister was impressed by the serene way the violent legacy of Northern Ireland was represented.

dinsdag 30 oktober 2007

I.M. Wit Hert

Op vraag van de Partij van de Dieren meldt het Ministerie van Gedane Zaken de volgende Treurige Zaak die geen helaas geen keer meer kan nemen ...
Stropers hebben het vermoedelijk laatste witte hert van Groot-Brittannië afgeschoten en zijn kop afgesneden. Het onthoofde kadaver werd, hangend in een boom, in het grensgebied van Cornwall en Devon gevonden. De kop van dit zeldzame mannetjeshert en ook zijn gewei zijn al gauw duizenden euro waard. Het doden van een wit hert is geen juridische misdaad - de hertenjacht in Engeland is tot het eind van het seizoen (30 april) toegestaan. Er worden in het jachtseizoen vele, vele herten gedood - waarom dan nu zo'n ophef? Misschien omdat het doden van een wit hert een aanslag is op de verbeelding. De zege van winstbejag over eerbied voor het bijzondere. Het is alsof je eindelijk een kabouter, een elfje, de god Pan of de godin Diana tussen de varens zou zien opduiken en denkt: 'ha! daar staat mijn aanbetaling voor een nieuwe auto/computer/zomervakantie'.

Witte herten komen in vele mythologien en legenden voor. In een van de Arthurlegendes vertelt de dochter van de koning van Logres dat wie haar de poot brengt van het witte hert dat bewaakt wordt door zeven leeuwen, met haar mag trouwen. Een wit hert was ook het heraldisch symbool van de Engelse koning Richard II.
De eerbied voor het witte hert leeft nog steeds door: de negen jaar oude Snowy werd door de mensen uit de omgeving als heilig vereerd. Zij hadden het bestaan van het witte hert jarenlang geheimgehouden om het dier te beschermen.
Volgens een oude mythe zal degene die een wit hert doodt, vervloekt worden: binnen een jaar zal de doder zelf sterven. De moordenaars van Snowy zullen gauw uitvinden of het al dan niet terecht was dat ze niet aan die mythe geloofden ...

maandag 15 oktober 2007

duurzaam kantoorleven


Think globally, act locally!
De Minister van Gedane Zaken stuurde vorige week een omzendbrief naar alle medewerkers van het ministerie met onderstaande milieuaanbevelingen. Dit kadert in haar voornemen tot innovatieve en duurzame beleidsvoering. Eerder nam zij het initiatief tot dedigitalisering van een aantal processen.

1 papier
 • print/kopieer alleen als het echt moet (en laat je papieren niet liggen na het printen);
 • print/kopieer zoveel mogelijk 2 pagina’s op 1 vel en dubbelzijdig = 4 pagina’s op 1 A4!
 • zet naast je bureau een kartonnen doos voor oud papier; verwijder nietjes en paperclips als je papier in de oudpapierbak gooit;
 • hergebruik de achterkant van eenzijdig bedrukt papier, bijvoorbeeld als kladpapier, voor faxen of bij het printen van documenten voor eigen gebruik (bijv. tussenversies);
 • het is niet altijd nodig om een volledig document af te drukken - selecteer de gewenste pagina's met behulp van het afdrukvoorbeeld;
 • beperk het aantal papieren mailings;
 • handel zoveel mogelijk af per e-mail;
 • zeg niet relevante mailings op (leg gedurende een maand alle niet-relevante mailings in een doos en zeg alles op met een standaardbrief);
 • grotere inkomende enveloppen kunnen privé worden hergebruikt;
 • gebruik digitale ‘post-it’blaadjes – je kan deze downloaden via http://www.greeneclipsesoftware.com/stickypad.html.
2 energie
 • schakel een toestel helemaal uit in plaats van het in stand-by te zetten als je weggaat. De kleine lampjes die aangeven dat een toestel in stand-by staat, verbruiken dag en nacht elektriciteit. Die sluipverbruikers kosten jaarlijks heel wat energie ... en geld;
 • stel energiebeheer in op je pc of laptop;
 • doe het licht uit in kamers waar niemand is en laat lampen niet branden in ruimten waarin niet onmiddellijk iemand terugkeert. De laatste doet het licht uit of regel met tijdschakelaars dat de verlichting ’s avonds en ’s nachts uitgaat;
 • controleer of printer en kopieerapparaat uit zijn als je als laatste het pand verlaat;
 • stel je thermostaat zuinig af. 1°C warmer stoken, betekent 7% meer verbruik! Trek op een frissere dag liever een trui aan dan harder te stoken. En vergeet niet om de verwarming aan het einde van de dag (bij voorkeur een uur voordat je weggaat) uit te zetten;
 • zet een groene plant in je kantoor. Die zuivert de lucht of open elke dag even het raam;
 • gebruik zuinige lampen. Gloeilampen en halogeenlampen zijn echte energievreters. Spaarlampen en tl-lampen zijn veel efficiënter en gaan langer mee;
 • schakel over op een groene energieleverancier.
3 eten & drinken
 • individueel verpakte tussendoortjes zijn heel handig maar individuele yoghurtpotjes of per stuk verpakte koekjes geven veel meer afval en je betaalt er meer voor. Als je toch graag een kleine portie mee naar het werk neemt, maak dan zelf individuele porties;
 • gebruik flessen en pakken drinken in plaats van blikjes;
 • het is niet nodig om voor elk kopje thee of koffie een nieuwe mok te nemen. Zo spaar je water, afwasmiddel en elektriciteit;
 • neem koffie en thee die over is van een vergadering mee naar je kamer;
 • watercoolers zijn zeer milieuonvriendelijk. Het water is niet beter of gezonder dan kraanwater.
4 mobiliteit
 • gebruik zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer (of kom lopend);
 • gebruik zoveel mogelijk het openbaar vervoer voor het dienstverkeer of gebruik de dienstfiets bij kleinere afstanden;
 • overweeg een contract met OV-fiets, voor woon-werkverkeer maar vooral ook dienstreizen (zie argumenten op http://www.ov-fiets.nl/zakelijk/index.htm)
 • bevorder telewerken en televergaderen;
 • bij Europese bestemmingen is de hogesnelheidstrein soms even snel als het vliegtuig.
5 recycling
 • stuur oude tonercartridges voor printers, faxen en kopieerapparaten terug naar een leverancier die ze gereed maakt voor hergebruik;
 • beperk restafval zoveel mogelijk en recycle waar mogelijk (bv. glaswerk naar de glasbak!). Stimuleer leveranciers om hun eigen afval mee te nemen. Vraag leveranciers waar mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen (bv. milieuvriendelijke verf ).
6 inkoop
 • let bij het inkopen van producten op duurzaamheid: Milieukeur, de Blauwe Engel of Nordic Swann voor papier, Max Havelaar voor voeding en dranken, Milieukeur voor kasten, bureau's ander meubilair aan. De materialen die gebruikt worden, zijn minder belastend voor het milieu dan het gangbare aanbod.
 • koop apparaten met het Energystar of GEEA-label. Deze apparaten werken met 'powermanagement', waardoor ze energiezuiniger zijn.

maandag 8 oktober 2007

Ayaan & de Trabant in NostalgielandUw Minister van Gedane Zaken is niet zo’n krantenlezer. Teveel lettertjes. Op last van haar spindokter, de heer A.N. O’Nymus, MBA, neemt ze wel elke ochtend de Spits, de Metro, De Pers en soms de Dag door. Zo is ze maximaal voorbereid op te verwachten vragen van forenzende kamerleden.
Vorige week stonden in De Pers twee koppen naast elkaar die de minister stof tot overpeinzen gaven: 'Ayaan is er weer' naast 'De Trabi is terug'. Daar moest een verband tussen zijn. Maar welk? De minister kon zich de hele ochtend niet concentreren. De Directeur Hergebruik sprak eindelijk het verlossende woord: nostalgie. Verlangen naar een verleden dat niet meer bestaat. De Trabant als icoon van een tijd waarin de wereld nog keurig verdeeld was in Oost en West. Nostalgie van Wessies naar de trots van Ossies. De Stichting Trabant Club Nederland floreert. 'Een Trabant is gemaakt om mee in te rijden' staat op hun website.
En Ayaan? Mooie ebbenhouten Ayaan verwoordt de Westerse hang naar de Europese Verlichting. Afrikaanse gazelle met in haar kielzog idolate blanke mannen. En voor de Ayaanverslaafden is er een speciale Ayaanweblog, zo hoeven ze geen enkele beweging of uitspraak te missen. Ooit waren er 923 bezoekers tegelijk, kan je op de site lezen.
Helaas, Unter den Linden rijden Mercedessen en Audi's. En de idealen van de Verlichting? Hoe selectief heeft het Westen die in al die eeuwen toegepast?

maandag 1 oktober 2007

Aralmeer groeit weer

Het mondiaal dreigende watertekort wordt vaak aangeduid als een van de meest serieuze problemen in het nieuwe millenium. Het is bemoedigend te lezen dat Gedane Zaken ook een keer kunnen nemen. Zo vertoont een deel van het opdrogende Aralmeer in Centraal-Azië sinds kort weer tekenen van leven: het noordelijke deel zou terug 40 procent van de oorspronkelijke grootte hebben.
Het Aralmeer was ooit het op drie na grootste meer ter wereld. In de jaren zestig werden grote hoeveelheden water gebruikt voor de irrigatie van de katoenvelden. Hierdoor raakte het meer driekwart van zijn oppervlakte kwijt en 90 procent van zijn volume. Het meer viel in 1987 uiteen in een noordelijk en zuidelijk deel. In 2006 werd een dertien kilometer lange stuwdam, de Kok-Aral-dam, opgetrokken om het noordelijke deel te redden. Sneller dan verwacht is het waterpeil in het noordelijke Aralmeer gestegen van 30 meter naar 38 meter. De afstand van het meer tot de haven van Aralsk is van 100 kilometer teruggelopen tot 20 kilometer.
Het grotere zuidelijke deel blijft echter opdrogen. De rivieren die hierin uitmonden worden door Oezbekistan, Turkmenistan en Kazachstan gebruikt voor irrigatie. Binnen tien jaar zou het oostelijke, ondiepe deel van het Aralmeer, dat nog 4 à 5 meter diep is, volledig uitgedroogd zijn.
Een Google Earthkaart geeft meer details. Klik hier.

vrijdag 28 september 2007

Uw eigen (miljoenen?)nota
Bron: Postbank

Geachte burger,

Het Ministerie van Gedane Zaken verzoekt u vriendelijk - in opdracht van de Minister van Financiën, Wouter Bos - de benodigde financiële gegevens te fourneren voor de begrotingen van de volgende ministeries:
 • Ministerie van Toekomst & Dromen

 • Ministerie van Mobiliteit & Reizen

 • Ministerie van Onverwachte Zaken

 • Ministerie van Huisvesting

 • Ministerie van Huishouden & Gezin

 • De bedoeling is op maat gesneden jaarbegrotingen op te stellen voor de individuele burgers. De optelsom van deze individuele begrotingen wordt in een later stadium bezorgd aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het CBS hoopt zo accuratere indicatoren te kunnen leveren voor zowel de evaluatie, de extrapolatie als de voor- en doorcalculatie van genomen en te nemen beleidsmaatregels.

  Uw Minister van Gedane Zaken

  dinsdag 18 september 2007

  Prinsjesdag - hoedendag


  Tradietiegetrouw krijgen de hoeden van de vrouwelijke bewindslieden minstens evenveel commentaar als de inhoud van het begrotingskoffertje. Dit jaar ging de meeste aandacht naar een hoed die volgens de media niet eens gedragen werd. Femke Halsema (Groen Links) weigerde de creatie te dragen die Maria Olsthoorn ontwierp op vraag van Greenpeace. De hoed bestaat uit een tientallen centimeters hoge schoorsteenpijp op een stapel kolen. In de pijp is een stellage gebouwd die milieuvriendelijke, echte rook uit de hoed blaast. De hoed was niet bedoeld om Femke als verstokte rookster te kijk te zetten, maar als visueel protest tegen de plannen van het kabinet om vijf kolencentrales te bouwen. Halsema vond het hoofddeksel echter "te buitensporig".
  Om verkwisting te voorkomen besloot de Minister van Gedane Zaken - na overleg met de Directie Hergebruik en met haar persoonlijke styliste, mevrouw Roege - de gewraakte hoed vandaag zelf te dragen. Het 2000 euro kostende hoofddekstel heeft zo toch nog enig nut gehad. De Minister gaf haar eigen Prinsjesdaghoed aan Het Lid Verdonk dat door haar gang langs alle praatshows geen tijd had gehad voor de aanschaf van een eigen exemplaar.

  woensdag 12 september 2007

  Herinvoering Oudhollandse maten en gewichten?


  Op 11 september ll. staakte de Europese Commissie haar jarenlange pogingen om in het Verenigd Koninkrijk en imperial weights and measures te vervangen door het metrieke stelsel. Volgens Günter Verheugen, Europees commissaris voor Industrie- en Ondernemingsbeleid, is een strijd tegen een dergelijk hardnekkig cultureelmaatschappelijke erfgoed van een bepaalde lidstaat zinloos. Zo kunnen de Britten ongestoord aan hun geliefde pint (0,568 l), mile (1,609 kilometer), foot (0,304 meter), inch (25,4 mm), acre (4047 vierkante meter), troy ounce (31,1 gram) en nog een handvol andere, in buitenlandse ogen curieuze maten blijven vasthouden.
  “European Commission goes extra mile to save the Great British pint” juichten de Metric Martyrs, een Britse drukkingsgroep die een anti-metriek-stelsel-campagne voeren. Een van de bekendste Martyrs was Steve Thoburn, een kruidenier die in 2001 schuldig werden bevonden aan het wegen van bananen op een ‘imperial’ weegschaal. Hij ging tevergeefs in beroep en stierf aan een hartaanval toen zijn laatste beroep werd afgewezen door de EU. De Metric Martyrs - die fondsen werven met de kreet “Give a pound to save our pounds” - vragen nu om een postuum pardon voor Steve Thoburn.
  In Nederland werd het metrieke stelsel op 21 augustus 1816 bij wet ingevoerd. De Afdeling Gedane Zaken Nemen (G)een Keer (AGZNGK) van het MinGD wil kijken of ook recht gedaan kan worden aan het Hollandse Cultureelmaatschappelijk Erfgoed. Een delegatie reist deze week naar het Verenigd Koninkrijk om in overleg met de Great Britain Weights and Measures Association de haalbaarheid te bekijken van het herinvoeren van Oudhollandse maten en gewichten. In eerste instantie wordt nu gedacht aan het herinvoeren van de volgende
 • lengematen: el, voet, roede, veenstok, duim, vadem;

 • inhoudsmaten: pond, emmer, mingel, schepel, spint, zak, kop, steeken, aam, hoed, kan, last;

 • vlaktematen: morgen, pondemaat, koegang, gemet, deimaat, bunder;

 • gewichten: pond, lood, once, mud, grein, karaat, penning.

 • Zowel in agrarische als in ‘retail’kringen wordt dit initiatief van het MinGD positief ontvangen.

  Vandaag is de 1e dag van het nieuwe Millennium ...  ... in Ethiopië. De Minister van Gedane Zaken neemt vandaag deel aan de receptie en vredeswake in Den Haag ter gelegenheid van deze Millenniumwisseling. Ethiopië hanteert de Juliaanse kalender die 7 jaar en acht maanden achterloopt op onze kalender. 12 september is in Ethiopië de eerste dag van het nieuwe jaar. Ethiopië, het land waar de Blauwe Nijl en de Witte Nijl samenstromen tot de machtige moeder aller rivieren, de Nijl, is niet het enige land met een kalender die afwijkt van de Westerse, Gregoriaanse kalender. In de loop der eeuwen is de christelijke jaartelling langzamerhand gemeengoed geworden in de gehele wereld. De Europese expansiedrang zaldaar niet vreemd aan zijn. Sommige volkeren en religies hanteren daarnaast echter ook nog hun eigen jaartelling.

  (Om te bereken welke datum het vandaag is volgens welke kalender, klik hier of hier.)

  Een paar voorbeelden:
  • Joodse jaartelling - begin: 3761 v.C. (het jaar van de schepping van de wereld), we zijn nu in het jaar 5768;
  • Maya jaartelling - begin: 3113 v. C., eindigt - afhankelijk van de bronnen in 2012 of 2011. Voor sommige mensen staat het einde van deze kalender gelijk met het einde van de wereld;

  • Chinese jaartelling - begin: 2697 v.C., we zijn nu in het jaar 4704;
  • Boeddhistische jaartelling - begin: 543 v.C. (dood van Gautama Boeddha);
  • Ethiopische jaartelling - begin: 8 n.C., we zijn nu in het jaar 2000;

  • Islamitische jaartelling - begin: de verhuizing van Mohammed van Mekka naar Medina op 16 juli 622 n. C., het is vandaag 29-8-1428;

  • Bahá'í jaartelling - begin: 21 maart 1844 n. C.; we zijn nu in het jaar 164;

  • Japanse jaartelling - deze wordt telkens opnieuw gerekend vanaf de troonsbestijging van de keizer. In 1989 n.C. toen de huidige keizer, Akihito, de troon besteeg, startte het tijdperk Heisei, we zijn nu in Heisei 19.


  Niet meer in gebruik zijn o.a.:
  • Egyptische Koningslijsten - vanaf ongeveer 3000 v.C.

  • Romeinse jaartelling - vanaf 753 v.C.

  • (Franse) Republikeinse jaartelling - vanaf 1792 n.C.

  • Fascistische jaartelling - vanaf 28 oktober 1922 n.C.

  • Thaise jaartelling - tot 1888 gebruikte men de Thaise maankalender gebaseerd op de stand van de maan.

  dinsdag 11 september 2007

  Justine Henin "met pijp en pantoffel" naar Nieuw Neutraal Moresnet?


  De zege van Justin Henin op de US Open maakte sommige gekwelde inwoners aan beide zijden van de Belgische taalgrens heel even weer Belg. Henin (JuJu voor haar fans) kan door haar overwinning 1.400.000 dollar toevoegen aan haar al niet geringe fortuin.
  Zoals bekend woont Henin om fiscale redenen reeds enkele jaren in Monaco. De premies die sporters opstrijken voor hun sportprestaties, worden belast in het land waar de prestatie geleverd wordt. Maar de niet-prestatiegebonden gelden uit sponsoring (nevenrechten, zoals sponsorgelden of portretrechten) zijn belastbaar in het land waar de sporter woont. Dat betekent algauw dat de fiscus met de helft van het sponsorgeld gaat lopen. Hiervoor is het dus interessant om te verhuizen naar een fiscaal paradijs zoals Monaco waar natuurlijke personen geen directe belastingen betalen. Wie verhuist, moet het wel goed doen. Het volstaat niet om een flatje in Monaco te huren. Je moet er daadwerkelijk wonen. In fiscalistentermen heet dat: je moet er je pijp en pantoffels hebben. Zo kijkt de fiscus of de belastingplichtige is ingeschreven in het bevolkingsregister, of hij er een bankrekening heeft, of hij er aangesloten is op het telefoon-, gas- en elektriciteitsnet enz.
  Veel Belgen hebben het Henin niet vergeven dat zij haar land verlaten heeft. Tot hun vreugde heeft JuJu nu laten weten dat zij verhuizing naar Nieuw Neutraal Moresnet overweegt als het aloude belastingvriendelijke regime daar wordt heringevoerd. Ze moet haar 'pijp en pantoffel' dan wel meenemen ...

  zondag 9 september 2007

  Nieuw Neutraal Moresnet: pilootproject voor nieuwe Nederlands-Belgische geopolitieke realiteit

  Bron: Brusselse Sentinel  Verkenner Herman Van Rompuy brengt maandag voor de tweede keer verslag uit bij koning Albert II over de formatiegesprekken. De Vlaamse christen-democraat heeft na overleg met de Nederlandse minister van Gedane Zaken een onverwacht maar veelbelovend inhoudelijke voorstel uitgewerkt. Om de angel uit de impasse te trekken zal hij de koning voorstellen het ministaatje Moresnet nieuw leven in te blazen als pilootproject voor nieuwe verhoudingen binnen de Nederlands-Belgische geopolitieke realiteit anno 2007.

  Neutraal Moresnet (oppervlakte: 344 hectare, ongeveer tweemaal het huidige Monaco) bestond zo’n honderd jaar (1816 tot 1914). Het dankte zijn bestaan aan onenigheid tussen Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tijdens het Congres van Wenen (1815) over het trekken van de nieuwe grens na de val van Napoleon. Twistpunt was de lucratieve zinkmijn Vieille Montagne in het plaatsje Kelmis (zeven kilometer van Aken). Met het Verdrag der Grenzen (1816) werd besloten tot een status aparte voor het betwiste gebied en was Neutraal Moresnet geboren. Beide landen bestuurden Neutraal Moresnet, de burgemeester van Kelmis was het staatshoofd. In 1830 nam het nieuwe België de bestuurlijke rechten van Nederland over. Neutraal Moresnet werd al snel een belastingparadijs, de lonen waren hoger dan elders, de importrechten lager, en alcohol stoken was legaal. Binnen 50 jaar vertienvoudigde het aantal inwoners van 256 naar 2572.

  In het begin van de negentiende eeuw werd gepoogd om van Neutraal Moresnet een Esperantostaat met de naam Amikejo (vriendplaats) te maken. In 1908 werd Amikejo enthousiast aangekondigd, er werd zelfs een volkslied, de Amikejo-mars, gecomponeerd. In 1914 werd Moresnet echter bezet door Duitsland. De Eerste Wereldoorlog zette niet enkel een streep door Amikejo. Na de nederlaag van Duitsland moesten de Europese grenzen opnieuw getekend worden. Het Verdrag van Versailles (1919) bepaalde dat Neutraal Moresnet bij België gevoegd zou worden.

  Herman Van Rompuy zal de volgende argumenten aanhalen voor het creëren van Nieuw Neutraal Moresnet.

 • infrastructuur
  Het creëren van de nodige infrastructuur kan met weinig investeringen. Zo zijn de volgende Natieattributen nog voorhanden: een vlag, een eigen volkslied (Amikejomars), postzegels en munten. Voorts staan 50 van de 60 grenspalen nog op hun plaats.

 • politiek
  Het huidige Kelmis is bij uitstek een symbool voor de ingewikkelde Belgische geopolitieke situatie: het is een Duitstalige gemeente in het Waalse Gewest met historische banden met Nederland. Nieuwe Belgisch-Nederlandse geopolitieke verhoudingen kunnen zonder een nieuw verdrag tot stand komen: Nederland heeft officieel nooit afstand gedaan van de bestuurlijke rechten over Neutraal Moresnet.


 • taalproblematiek
  De geschiedenis heeft laten zien dat in Moresnet verschillende talen naast elkaar kunnen bestaan. In geval van een onoplosbaar taalconflict kan herleving van de Amikejo, het Esperantolandje, een uitweg bieden.

 • economie
  Moresnet biedt een uniek voorbeeld van geslaagde PPS (Publiek Private Samenwerking): de Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, uitbater van de zinkmijn, vanaf 1837 was nauw betrokken bij het bestuur en voerde een zeer sociaal beleid.

 • gedoogbeleid
  In Neutraal Moresnet was alcohol stoken legaal. Dit kan een alternatief zijn voor de hypocriete voordeur-achterdeur regeling rond de verkoop van cannabis. Een nieuw Moresnetbeleid is heilzaam voor de Volksgezondheid: het faciliteert de teelt van mediciale cannabis en garandeert lage THC-waarden van Moresnetwiet.

  Uit welingelichte kringen is vernomen dat Nederland het voorstel voor dit pilootproject welwillend zal ontvangen.

 • zaterdag 1 september 2007

  Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 3: Creatieve Waarheid


  Oprechtheid heeft nooit deel uitgemaakt van de politieke deugden, en de leugen is steeds beschouwd als een volslagen gerechtvaardigd middel in politieke aangelegenheden. (Hannah Ahrendt)
  Volksverlakkerij is van alle tijden, Atheense politici gingen al in de vijfde eeuw voor Christus in de leer bij de sofisten om met taaltruukjes de politiek te manipuleren.
  Vitrine 3 van de Tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken is gewijd aan de Creatieve Waarheid van Politici.

  Een greep uit de tentoongestelde objecten uit de Nederlandse politiek:

 • Ayaan Crisis - De Somalische Ayaan Hirsi Magan (VVD) werd in 1997 genaturaliseerd tot Nederlander, bij haar asielaanvraag gaf ze een andere naam (Ayaan Hirsi Ali) en geboortedatum op en loog over haar land van herkomst. De wijze waarop Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) de kwestie behandelt of Ayaan Hirsi Ali om die reden "vooralsnog wordt geacht het Nederlanderschap niet te hebben verkregen", roept politieke weerstand op. D66 eist de vervanging van minister Verdonk. Als het kabinet op 29 juni 2006 zegt zich hiertoe niet geroepen te voelen, valt het kabinet Balkenende II.

 • Mabelgate - Mabel Wisse Smit, aanstaande bruid van Prins Friso, verklaart in haar gesprek met premier Balkenende dat ze geen "intieme" verhouding met topcrimineel Klaas Bruinsma heeft gehad. Later concludeert Balkenende dat zij hem "onvolledig en onjuist" heeft voorgelicht. Het verloofde paar zal geen parlementaire toestemming vragen voor het huwelijk. Friso doet afstand van de troon. Het kabinet besluit formeel geen toestemmingsgwet in te dienen. Friso en Mabel bekennen schuld en bieden excuses aan. Op 8 januari 2006 passen ze echter het Wikipedia-artikel over Mabel aan: "incomplete and false information" wordt gewijzigd in "incomplete information".

 • Tara Singh Varma - Kamerlid Tara Singh Varma (Groen Links) kwam in opspraak door enkele financiële affaires. Om de aandacht af te leiden, kwam ze in een rolstoel naar de Tweede Kamer en deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker.

 • Wikipedia - Niet alleen Mabel en Friso, ook kamerleden (o.a. Boris van der Ham (D66), Jan Marijnissen (SP), Krista van Velzen (SP), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)) blijken zaken aan te passen in Wikipedia.

 • Irak - Premier Balkenende maakt op 18 maart 2003 bekend dat Nederland de oorlog tegen Irak ‘politiek maar niet militair’ zal steunen. Achteraf geven bronnen uit kringen van defensie en inlichtingendiensten in binnen- en buitenland toe dat Nederlandse militairen eind 2002/begin 2003 wel degelijk actief hebben meegedaan in het beginstadium van de Irak-oorlog.

 • Uruzgan - Het lespakket over Afghanistan, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voor middelbare scholen aanbiedt, geeft een te eenzijdig beeld van de situatie in Uruzgan. Er is weinig of geen aandacht voor het aanhoudend geweld of voor de discussie die vanaf het begin heeft gespeeld over de term "wederopbouwmissie". Het ministerie wekt de schijn het eigen beleid gefatsoeneerd te verkopen.

 • Lockheed - In de Lockheed-affaire (1976) zou Prins Bernhard steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. De Commissie van Drie onder voorzitterschap van Mr. A.M Donner (vader van minister Piet Hein Donner) oordeelde "dat de prins zich aanvankelijk veel te lichtvaardig (had) begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten". Na de dood van prins Bernhard werd bekend dat hij 1,1 miljoen dollar had ontvangen.

 • CIA-vluchten - In februari 2006 had Nederland 'geen reden om aan te nemen' dat zes met name genoemde vluchten op Rotterdam 'een rol spelen in een wereldwijd netwerk van geheime CIA-gevangenissen'. De minister van Buitenlandse Zaken schreef dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, had verzekerd dat de VS 'geen gevangenen transporteren met het oogmerk ze elders aan de mogelijkheid van marteling bloot te stellen'. De Raad van Europa bracht later een rapport uit, waarin werd gesteld dat deze CIA gevangenissen wel degelijk hebben bestaan.


 • De Internationale Politieke Leugens blijken de grootste publiektrekkers van deze afdeling te zijn. Met name het grote acteertalent van de protagonisten oogst bewondering bij de grote groepen bezoekers die zich verdringen rond:

 • Bush: ‘weapons of mass destruction'


 • Clinton: ‘I did not have sex with that women’


 • Senator Craig: 'I am not gay'


 • Op 1 september 2007 trad de Amerikaanse Republikeinse senator Larry Craig af na de ‘toiletaffaire’. Hij was in opspraak gekomen nadat hij op het vliegveld van Minneapolis was gearresteerd omdat hij een undercover agent in het toilet had benaderd voor seks. De gehuwde Craig (62) - al meer dan een kwart eeuw senator - pleitte aanvankelijk schuldig, maar kwam daar later op terug en beklemtoonde dat hij geen homo was.  Hebt u nog Politieke Leugens in de la, op zolder of in de kelder liggen? Stuur ze dan naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com of klik op 'reacties'.

  vrijdag 31 augustus 2007

  Kies Uw Dagelijkse Deugd in lespraktijk

  De Cel EZEL (Educatieve Zaken En Lesmateriaal) krijgt veel vragen over het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd dat is ontwikkeld in het kader van de tentoonstelling Res Publica - Publieke Zaken. Hieronder meer informatie.

  1 Inhoud
  Het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd omvat de volgende deugden:

   aanhankelijkheid - eerzaamheid - ijver - aanvaarding - eerlijkheid - ingetogenheid - oprechtheid - verbeeldingskracht - affectie - empathie - integriteit - optimisme - verdraagzaamheid - altruïsme - enthousiasme - intuïtie - ordentelijkheid - vergevingsgezindheid - assertiviteit - fijngevoeligheid - inventiviteit - perfectie - verstandigheid - attentheid - flexibiliteittop - kalmte - piëteit - vertrouwen - autonomie - focus - kuisheid - potentie - volharding - balans - gastvrijheid - liefde - rechtschapenheid - vooruitziendheid - begrip - geduld - lieflijkheid - rechtvaardigheid - voorzichtigheid - behulpzaamheid - geesteskracht - loyauteit - reinheid - vredelievendheid - beleefdheid - gehoorzaamheid - matigheid - respect - vreugde - betrouwbaarheid - geloof - mededogen - samenwerking - vriendelijkheid - bewustzijn - geluk - medelijden - sereniteit - vrijgevigheid - blijheid - gemanierdheid - moed - sensitiviteit - vrijheid - commitment - geloofwaardigheid - moraliteit - sportiviteit - waarachtigheid - coöperativiteit - genadigheid - naastenliefde - spiritualiteit - waarheidlievendheid - creativiteit - generositeit - nederigheid - sterkte - welwillendheid - dapperheid - gevoeligheid - nieuwsgierigheid - sympathie - wijsheid - dankbaarheid - geweldloosheid - onafhankelijkheid - tact - zachtaardigheid - dienstbaarheid - gulheid - onschuld - tolerantie - zachtmoedigheid - discipline - hoffelijkheid - onthechting - trouw - zelfbewustzijn - doelgerichtheid - hoop - onzelfzuchtigheid - toewijding - zelfdiscipline - doorzettingsvermogen - hulpvaardigheid - openheid - uitmuntendheid - zelfzekerheid - eenheid - humor - oplettendheid - vastberadenheid - zorgzaamheid - eer - idealisme - opofferingsgezindheid - verantwoordelijkheid - zuiverheid.
  2 Kerndoelen
  Het Knipvel kan gebruikt worden als aanvullend leermiddel binnen het Leergebied ‘Mens en maatschappij’. Het uiteindelijk doel van dit leergebied is dat leerlingen gestimuleerd worden om “op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te leren nemen als burgers van een cultureel diverse, democratische samenleving waarin de onderlinge afhankelijkheden groot zijn.” Het Knipvel sluit aan bij de volgende kerndoelen:
   - Kerndoel 36 – Meningvorming: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan;
   - Kerndoel 44 – Cultuurverschillen in Nederland: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

  3 Lespraktijk
  Het Knipvel is uitermate geschikt voor het uitwerken van een Praktische Opdracht. De leerlingen vullen een lege jampot (of harissapot, trafassipot) met de uitgeknipte deugden. Ze kiezen een willekeurige deugd en onderzoeken zelf de betekenis hiervan in de huidige en verleden tijd in de eigen cultuur zowel als in andere culturen.
  4 Hoe bestellen?
  Het knipvel "Kies uw Dagelijkse Deugd" is als Wordfile en als pdf-file te bestellen bij het Ministerie van Gedane Zaken door een email te sturen naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com onder vermelding van ‘Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd’.


  5 Privacy Statement
  Voor het sturen van het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd hebben wij uw e-mailadres nodig. Het MinGD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens die u verschaft worden eenmalig gebruikt voor het leveren van de aangevraagde informatie. Zij worden niet aan derden verschaft en niet voor andere doeleinden gebruikt.

  woensdag 29 augustus 2007

  Doeloverleg


  Op 7 september aanstaande bestaat het Ministerie van Gedane Zaken twee maanden. Tijd om de werking tot nu toe op dit geheel nieuwe beleidsterrein te evalueren. Tijd ook om de missie en doelstellingen van het MinGD nogmaals tegen het licht te houden en eventueel scherp te stellen.
  De minister en haar beleidsstaf trekken zich hiertoe terug in de beslotenheid van het dorp Doel bij Antwerpen. Zij hopen in dit met vernietiging bedreigde bolwerk van weerspannigheid tegen de oprukkende ‘vooruitgang’, de juiste entourage te vinden voor het formuleren van zo nodig controversiële beleidsstandpunten. (Doel van het verzet van het dorp doel is Gedane Zaken rond de besluitvorming een keer te laten nemen).
  De sessie wordt voorgezeten door de heer A.N. O’Nymus, MBA, spindokter van de minister. Deze heeft de heer Karl Rove, ex-spindokter van George Bush, president van de VS, bereid gevonden een dagdeel te leiden. De heer Rove is in België op uitnodiging van Koning Albert II. Voor de koning is dit een ultieme poging om uit de impasse rond de regeringsvorming te komen.

  maandag 27 augustus 2007

  Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 2: Deugden


  Deugden zijn ‘eigenschappen’ van individuele mensen. De opgetelde deugden van individuen bepalen echter het karakter van een gemeenschap: wordt meer waarde gehecht aan assertiviteit of bescheidenheid, aan competiviteit of samenhorigheid? Individuele
  deugden zijn/waren zo belangrijk voor de Publieke Zaak.

  Vitrine 2 van de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken laat zien dat deugden ook in onze contreien ooit meer dan belangrijk waren. Verschillende deugden, zoals kuisheid,integriteit,onzelfzuchtigheid, matighheid,respect,mededogen, waarheidslievendheid, gulheid enz., worden aanschouwelijk voorgesteld.
  Zo leest men in het 'Het Wetboek van Mevrouw Etiquette' (gepubliceerd in de pre-SBS6-tijd): Als ik moest zeggen, welke deugd ik voor eene vrouw wel de grootste vind, zachtheid of eenvoud, dan zou ik het waarlijk niet weten.
  Om de vergeten deugd 'Eer' te illustreren is een indringende interactieve animatie ontwikkeld die dit begrip contrastief in ruimte en tijd plaatst. Eerst wordt het verhaal verteld over de Belgische minister van Oorlog, Félix Chazal, die in 1865 werd veroordeeld wegens het uitlokken van een tweegevecht met het Antwerpse Kamerlid Jan De Laet - zijn eer stond op het spel. Aanleiding was het aanwervingsformulier voor een leger Belgische vrijwilligers dat in Mexico zou ingezet worden. De tentoonstelling betrekt de bezoeker vervolgens in een discussie over de vraag waarom de kritiek over de inzet van Nederlandse soldaten in Irak en Afghanistan vooralsnog niet heeft geleid tot duels in de Tweede Kamer, zelfs niet tot opmerkingen als “O! Sorry! Zo had ik het niet bedoeld!”. Tenslotte wordt de bezoeker gedwongen tot positiebepaling in interculturele, internationale context: in Japan pleegde de minister van Landbouw Toshikatsu Matsuoka in mei van dit jaar zelfmoord omdat zijn eer was aangetast: hij werd verdacht van financieel gesjoemel.

  Naar aanleiding van de tentoonstelling is door de Cel Educatieve Zaken En Lesmateriaal (EZEL) in samenwerking met de Minister van Jeugd en Gezin een Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd ontwikkeld. Het knipvel is uitermate geschikt om als educatief materiaal te gebruiken in de klas. Leraren kunnen kosteloos een exemplaar bestellen (mail naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com).
  Op zondag 16 september wordt in het MinGD de Dag van de Deugd georganiseerd met allerlei activiteiten. Zo kunnen duels op leven en dood worden gevoerd met pistolen van het Legermuseum Delft en kuisheidsgordels gepast afkomstig van het Leidse Museum Boerhaave.

  zondag 26 augustus 2007

  Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 1: Kamervragen

  Met de woorden Wat was is geweest , het grafschrift van Adriaan Roland Holst, opende schrijver en essayist Geert M. vandaag de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken bij het Ministerie van Gedane Zaken. De tentoonstelling - die loopt tot 15 oktober as - toont een keur aan Vergeten Konterfeitsels, Overbodige Initiatieven en Bizarre Beleidsdaden.
  Op deze site zullen we in de komende weken een aantal belangwekkende stukken presenteren.


  Vandaag: Vitrine 1: Onbenullige Kamervragen 2006.
  De objecten zijn afkomstig uit de Collectie Eerdmans en zijn onderdeel van de leeggeroofde LPF-boedel (een groot deel van het legaat is onrechtmatig toegeëigend door andere partijen) die momenteel is geëtaleerd in de LPF-Wunderkammer.
  Het stellen van kamervragen is een prachtig democratisch middel, voor het beantwoorden van elke kamervraag is echter een heel legertje ambtenaren nodig. De kosten per kamervraag werd in 2004 op 1750 euro geschat. Jaarlijks worden meer dan 1500 kamervragen gesteld, totale kosten zo'n 2.625.000 euro. "Misschien moeten de kamerleden wat minder kranten lezen" verzuchtte een bezoeker.
  (Voor een toelichting bij het gebruikte labelsysteem klik hier)

 • 1. Vragen van de leden Fierens en Blom (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het verplicht stellen van het gebed voorafgaand aan de raadsvergadering in de gemeente Dirksland (29 mei) - NolevBinnenlBurgBelachelijkReli;
 • 2. Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van VROM over de sanering van de Stort van Troost op Polder Stededijk te Dordrecht (10 mei) - NolevBinnenlBurgAnderlijkNinatu;
 • 3. Vragen van het lid Nawijn (Groep Nawijn) aan de minister van VROM inzake het Villapark Lingermeer in de gemeente Buren (27 oktober) - NolevBinnenlBurgDommelijkNinatu;
 • 4. Vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Justitie over de staking van schoonmaakpersoneel bij justiteel jongerenhuis Harreveld (10 februari) - OlevBinnenlBurgKleinerlijkNinatu;
 • 5. Vragen van de leden Koopmans, Jager en Buijs (allen CDA) aan de minister van LNV over mossel- en oesterzaad (26 oktober) - OlevBinnenlBurgMosselijkNatu;
 • 6. Vragen van het lid Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen) aan de minister van VWS over het gevaar van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid (24 juli) - NolevBinnenlBurgBelachelijkNinatu;
 • 7. Vragen van het lid Vos (Groenlinks) aan de minister van LNV over de kleine bijdrage van de vos in de achteruitgang van de weidevogelstand (20 maart) - OlevBinnenlBurgKleinerlijkNatu.


 • De volgende kamervragen zijn afkomstig uit particulier bezit:

 • 8. vraag van het lid Nawijn (groep Nawijn) over de BTW voor hulpsinterklazen (17 november 2005) - OlevBinnenlBurgBelachelijkNatu;

 • 9. Vragen van de leden Van Vroonhoven-Kok en Omtzigt (CDA) over de fiscaal aftrekbaarheid van de opleiding tot heks (24 oktober 2005) - OlevBinnenlBurgBelachelijkNatu.

 • vrijdag 24 augustus 2007

  MinGD introduceert labelsysteem voor Immateriële Zaken


  Dat het Ministerie van Gedane Zaken – ook internationaal gezien – baanbrekend werk verricht, is inmiddels bekend. In de praktijk betekent dit dat het ministerie zelf naar oplossingen moet zoeken voor actuele problemen. Zo stelde zich bij het inrichten van de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken de vraag hoe Immateriële Zaken als Kamervragen en Beleidsinitiatieven te classifiseren, categoriseren en catalogiseren. Het Collier Classification System for Very Small Objects blijkt uitkomst te bieden. Naar analogie hiermee is een labelsysteem uitgewerkt met o.a. de volgende labels:

  A Status
  - Olev - ooit levend
  - Nolev - nooit levend

  B Herkomst
  B1 Geografische Herkomst
  - Binnenl- gevonden in het binnenland
  - Buitenl - gevonden in het buitenland
  B2 Domein
  - Poli- gevonden in de politiek
  - Burg - gevonden in de burgerwereld

  C Vergelijking
  - Anderlijk- het object lijkt op iets ongespecificeerd anders
  - Groterlijk- het object lijkt op iets groters
  - Kleinerlijk- het object lijkt op iets kleiners
  - Belachelijk- het object lijkt op iets belachelijks
  - Dommelijk- het object lijkt op iets doms
  - Mosselijk- het object lijkt op een mossel

  D Gebruik
  - Natu- gebruikt in de natuur
  - Ninatu- niet gebruikt in de natuur
  - Reli- gebruikt in de religie
  - Zinoverb- zinloos, overbodig

  De Directie Afgewerkte Zaken heeft het labelsysteem inmiddels geïmplementeerd bij de inrichting van de LPF-Wunderkammer. Zo zijn de schriftelijke kamervragen van het lid Herben (LPF), over het niet verlenen van toestemming voor de traditionele parade van veteranen op 5 mei 2005 door de burgemeester van Amsterdam (2040511930, ingezonden 4 april 2005) als volgt gelabeld: OlevBinnenlPoliBelachelijk.