zondag 30 maart 2008

De Dode Dichter en de Catchphrase


Uw Minister van Gedane Zaken was gisteren namens het Nederlandse kabinet aanwezig bij de afscheidsdienst van Hugo Claus. Op weg naar Antwerpen sprak een Geleerde Professor in de autoradio over ‘catchphrases’, citaten uit films, televisieprogramma’s, reclames enz. die in het gewone leven worden gebruikt om een bepaalde sociale binding te onderstrepen. (‘Goeiesmorgens’, ‘Jemig de pemig’, ‘goed gedaan jochie!’).
Na de mooie, aangrijpende dienst waar het puikje van de Nederlandse literatuur en talloze ‘hoogwaardigheidsbekleders’ aanwezig waren, stond de hele omgeving nog in het teken van Het Afscheid. ‘Gewone’ mensen stonden in lange rijen om afscheid te nemen van de Grote Schrijver, een legertje politieagenten regelde het verkeer. Het kon niemand ontgaan dat er iets belangrijks aan de hand was. Op weg naar haar auto liep Uw Minister in de Leopoldstraat achter een vader met kind.
Kind: “Kijk pappa, hier ligt een dode duif!”
Vader: “Een dode bekende dichter en een dode duif – het moet niet gekker worden!”

vrijdag 21 maart 2008

Necktarkroeg


Ondanks het slechte weer heerste er vandaag een zonnige sfeer bij het Ministerie van Gedane Zaken. Medewerkers en hun kinderen kwamen op deze eerste lentedag naar het ministerie voor de feestelijke opening van de 'necktarkroeg'.
Het concept 'nectarkroeg' werd door de Natuurkalender, het IVN, Stichting Kinderboerderijen Nederland en De Kleine Aarde ontwikkeld om meer mensen bewust te maken van de effecten van klimaatverandering op planten en dieren. De Nectarkroeg is een soort bar in de tuin van het ministerie die nu volstaat met bloemen en planten die bepaalde insecten en vlinders aantrekken. In de Nectarkroeg liggen formulieren waarop je kan noteren welke vlinders of bloeiende planten je ziet, wat de temperatuur is enz. Om het groene imago van het ministerie te onderstrepen, worden medewerkers aangespoord bezoekers bij mooi weer in de necktarkroeg te ontvangen. Zo kunnen de medewerkers van het MinGD en hun bezoekers bijdragen aan het onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op planten en dieren in onze directe omgeving.

woensdag 19 maart 2008

Envoi

Het is gedaan, het is voorbij, het is volbracht ...
Hugo Claus, de Prins der Nederlandse Letteren, is niet meer.
Een groot verlies.

ENVOI
Mijn verzen staan nog wat te gapen.
Ik word dit nooit gewoon. Zij hebben hier lang
genoeg gewoond.
Genoeg. Ik stuur ze ’t huis uit. ik wil niet wachten
tot hun tenen koud zijn.
Ongehinderd door hun onhelder misbaar
wil ik het gegons van de zon horen
of dat van mijn hart, die verraderlijke spons die verhardt.

Hugo Claus
zie verder

maandag 17 maart 2008

Muizenissen (3)


Het Ministerie van Gedane Zaken heeft eindelijke een oplossing gevonden voor het aanslepende probleem van muizen in het pand. Wij berichtten reeds hier en hier over de tevergeefse pogingen tot ethisch verantwoord verwijderen van het ongedierte.
De (lucratieve) oplossing kwam uit onverwachte hoek en is te danken aan de NRC-correspondent in Moskou. Deze tipte het MinGD dat de veiligheidsdienst van het Kremlin dringend opzoek was naar 3.200 vrouwelijke witte muizen. Het Kremlin weigerde mee te delen waarom het zoveel muizen nodig heeft. Het MinGD dat blij is van een groot probleem verlost te zijn, heeft niet aangedrongen. Er wordt wel gefluisterd dat de muizen de maaltijden van Poetin moeten voorproeven en gifgas opsporen. De 12.952 euro die de 3.200 muizen opleveren zal besteed worden aan een uitje voor het personeel van het MinGD.

zondag 16 maart 2008

Pikante Zaken


Er wordt veel geschreven en gesproken over de sexualisering van de huidige maatschappij. Een pas ontdekt Middeleeuws gedicht laat zien dat ook in de Middeleeuwen sex bepaald niet beperkt bleef tot de echtelijke slaapkamer. In het Mechelse Stadsarchief werd een perkamenten boekrol uit ca. 1325 gevonden die verscholen zat in banden van middeleeuwse stadsrekeningen. Op de rol staat ook een pikant gedicht met nonsens, erotische dubbelzinnigheden en politieke actualiteit. De dichter-zanger Rik de Leeuw

 'vertaalde' een fragment naar hedendaags Nederlands.

Men bliest er met basunen seer


Die lijster dede wel menieghen keer

Met wel vroliken sanghe

Inder meestersen omganghe

Eer die pape mijn vrou bescreet

Was sijn klerc aldaer ghereet

Ende greep een nonne bider mou

Bi God si had cleynen rou

Dat die ghoede keyzer Heinrijc

vergheven wart sekerlijkZe bliezen keihard op de fluit

Het meesje ging vaak in en uit

Het was met zijn vrolijk gezang

En zijn meesteres aan de gang

mijn vrouw en de priester maakten een paar

De klerk was allang met haar klaar

Hij greep een wiedende non bij de mouw

Zij voelde veel maar het was geen berouw

Voor Hendrik de keizer, zo'n brave

Men droeg hem vergiftigd ten grave
Voorts kreeg Uw Minister van Gedane Zaken onlangs van haar Vlaamse collega, de Minister van Pikante Zaken, het boekje En rijen is plezant - 69 Vuile Vlaamse Volkse liedjes, verzameld door Marita De Sterck en geïllustreerd door Gerda Dendooven (die ook prachtige kinderboeken schrijft en illustreert). Het zijn ondeugende liedjes die op straat, in het cafe en op de markt werden gezongen. Tot verbazing van uw minister staan er ook kinderliedjes in als 'Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen'. Wie had ooit gedacht dat de tekst dubbelzinnig was ...

zaterdag 8 maart 2008

Internationale Vrouwendag


De Minister van Gedane Zaken vierde vandaag Internationale Vrouwendag in het Zeeuwse plaatsje Vrouwenpolder alwaar ze voor een enthousiast gehoor de Zeeuwse dames opriep tot actieve emancipatie.