maandag 22 december 2008

Premier uit de ton getrokken?

In de afgelopen tijd is Uw Minister in het geheim geconsulteerd over een interimpremier voor het gekwelde België. Samen met een Geheime Gezant van de Koning heeft ze een kandidaat getrokken uit de ton Voorbije Premiers. Aanvankelijk dreigde het lot voor Guy Verhofstadt te beslissen maar Uw Minister en de Geheime Gezant hebben deze optie meteen verworpen. Guy heeft in het voorjaar al hernieuwd aan de Landskar moeten trekken en heeft inmiddels zijn politieke jasje aan de Florentijnse wilgen gehangen ten faveure van een design bohemienjasje onder zijn stijlvol ongeschoren kin. Uiteindelijk werd Jean-Luc Dehaene uit de ton getrokken. Als de keuze daadwerkelijk op Dehaene valt, wordt voor het eerst een TON-politicus premier. Rita Verdonk (Trots Op Nederland) was tot onze spijt niet bereikbaar voor commentaar.

vrijdag 26 september 2008

Wit konijn


Het zijn slechte tijden voor witte dieren.
Hoe lang is het geleden dat u nog eens een Witte Olifant hebt gezien? Vorig jaar werd het laatste Witte Hert in Engeland lafhartig neergeschoten. En nu halen de Chinezen wereldwijd alle White Rabbits uit de rekken ...
Witte dieren, waar jullie ook zijn, wees gewaarschuwd!!!

woensdag 16 april 2008

Analoog tijdverdrijf

Het Ministerie van Gedane werft actief onder jongen om een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel te garanderen. Deze week ging het inwerkprogramma van de nieuwe jonge trainees van start. In dit programma wordt rekening gehouden met de speciale situatie van het ministerie. Zo voert het MinGD zoals bekend een actief dedigitaliseringsbeleid. De trainees moeten nieuwe zaken leren maar ook bepaalde dingen afleren. Om de jongeren in de juiste mindset te brengen, werd vandaag op speelse manier aangetoond dat je je ook zonder games, zonder een computer prima kan vermaken. Bijvoorbeeld met een paar boeken speelkaarten.

dinsdag 8 april 2008

Schrikkelseconde


Het Ministerie van Gedane Zaken werd vandaag gepolst door de voorzitter van de International Telecommunication Union (ITU) naar de bereidheid om te zijner tijd de schrikkelseconde onderdak te bezorgen bij de Directie Afgewerkte Zaken (DAZ).
Schrikkelsecondes worden sinds 1972 ingevoegd om de officiële tijd (Coordinated Universal Time - UTC) in de pas te houden met het dagritme. Een etmaal duurt namelijk nooit precies 24 uur omdat de aarde nu eens langzamer, dan weer sneller rond zijn as draait. In de loop van een paar jaar kan het verschil tussen echte daglengte en de stand van de klok oplopen tot een seconde of meer.
De werkgroep Time signals and frequency standard emissions1 heeft afgelopen week in Genève de aanbeveling geformuleerd het huidige systeem van schrikkelseconden weer af te schaffen.
Het Ministerie heeft nog enige tijd om een Bètavleugel in te richten. Er volgt nog een lange procedure: de lidstaten van de ITU worden eerst nog geconsulteerd, als 70% vóór afschaffing is komt de aanbeveling in 2011 op de agenda van de World Radio Conference en als die akkoord gaat volgt de daadwerkelijke afschaffing in 2013. Het MinGD houdt u op de hoogte

zondag 30 maart 2008

De Dode Dichter en de Catchphrase


Uw Minister van Gedane Zaken was gisteren namens het Nederlandse kabinet aanwezig bij de afscheidsdienst van Hugo Claus. Op weg naar Antwerpen sprak een Geleerde Professor in de autoradio over ‘catchphrases’, citaten uit films, televisieprogramma’s, reclames enz. die in het gewone leven worden gebruikt om een bepaalde sociale binding te onderstrepen. (‘Goeiesmorgens’, ‘Jemig de pemig’, ‘goed gedaan jochie!’).
Na de mooie, aangrijpende dienst waar het puikje van de Nederlandse literatuur en talloze ‘hoogwaardigheidsbekleders’ aanwezig waren, stond de hele omgeving nog in het teken van Het Afscheid. ‘Gewone’ mensen stonden in lange rijen om afscheid te nemen van de Grote Schrijver, een legertje politieagenten regelde het verkeer. Het kon niemand ontgaan dat er iets belangrijks aan de hand was. Op weg naar haar auto liep Uw Minister in de Leopoldstraat achter een vader met kind.
Kind: “Kijk pappa, hier ligt een dode duif!”
Vader: “Een dode bekende dichter en een dode duif – het moet niet gekker worden!”

vrijdag 21 maart 2008

Necktarkroeg


Ondanks het slechte weer heerste er vandaag een zonnige sfeer bij het Ministerie van Gedane Zaken. Medewerkers en hun kinderen kwamen op deze eerste lentedag naar het ministerie voor de feestelijke opening van de 'necktarkroeg'.
Het concept 'nectarkroeg' werd door de Natuurkalender, het IVN, Stichting Kinderboerderijen Nederland en De Kleine Aarde ontwikkeld om meer mensen bewust te maken van de effecten van klimaatverandering op planten en dieren. De Nectarkroeg is een soort bar in de tuin van het ministerie die nu volstaat met bloemen en planten die bepaalde insecten en vlinders aantrekken. In de Nectarkroeg liggen formulieren waarop je kan noteren welke vlinders of bloeiende planten je ziet, wat de temperatuur is enz. Om het groene imago van het ministerie te onderstrepen, worden medewerkers aangespoord bezoekers bij mooi weer in de necktarkroeg te ontvangen. Zo kunnen de medewerkers van het MinGD en hun bezoekers bijdragen aan het onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op planten en dieren in onze directe omgeving.

woensdag 19 maart 2008

Envoi

Het is gedaan, het is voorbij, het is volbracht ...
Hugo Claus, de Prins der Nederlandse Letteren, is niet meer.
Een groot verlies.

ENVOI
Mijn verzen staan nog wat te gapen.
Ik word dit nooit gewoon. Zij hebben hier lang
genoeg gewoond.
Genoeg. Ik stuur ze ’t huis uit. ik wil niet wachten
tot hun tenen koud zijn.
Ongehinderd door hun onhelder misbaar
wil ik het gegons van de zon horen
of dat van mijn hart, die verraderlijke spons die verhardt.

Hugo Claus
zie verder

maandag 17 maart 2008

Muizenissen (3)


Het Ministerie van Gedane Zaken heeft eindelijke een oplossing gevonden voor het aanslepende probleem van muizen in het pand. Wij berichtten reeds hier en hier over de tevergeefse pogingen tot ethisch verantwoord verwijderen van het ongedierte.
De (lucratieve) oplossing kwam uit onverwachte hoek en is te danken aan de NRC-correspondent in Moskou. Deze tipte het MinGD dat de veiligheidsdienst van het Kremlin dringend opzoek was naar 3.200 vrouwelijke witte muizen. Het Kremlin weigerde mee te delen waarom het zoveel muizen nodig heeft. Het MinGD dat blij is van een groot probleem verlost te zijn, heeft niet aangedrongen. Er wordt wel gefluisterd dat de muizen de maaltijden van Poetin moeten voorproeven en gifgas opsporen. De 12.952 euro die de 3.200 muizen opleveren zal besteed worden aan een uitje voor het personeel van het MinGD.

zondag 16 maart 2008

Pikante Zaken


Er wordt veel geschreven en gesproken over de sexualisering van de huidige maatschappij. Een pas ontdekt Middeleeuws gedicht laat zien dat ook in de Middeleeuwen sex bepaald niet beperkt bleef tot de echtelijke slaapkamer. In het Mechelse Stadsarchief werd een perkamenten boekrol uit ca. 1325 gevonden die verscholen zat in banden van middeleeuwse stadsrekeningen. Op de rol staat ook een pikant gedicht met nonsens, erotische dubbelzinnigheden en politieke actualiteit. De dichter-zanger Rik de Leeuw

 'vertaalde' een fragment naar hedendaags Nederlands.

Men bliest er met basunen seer


Die lijster dede wel menieghen keer

Met wel vroliken sanghe

Inder meestersen omganghe

Eer die pape mijn vrou bescreet

Was sijn klerc aldaer ghereet

Ende greep een nonne bider mou

Bi God si had cleynen rou

Dat die ghoede keyzer Heinrijc

vergheven wart sekerlijkZe bliezen keihard op de fluit

Het meesje ging vaak in en uit

Het was met zijn vrolijk gezang

En zijn meesteres aan de gang

mijn vrouw en de priester maakten een paar

De klerk was allang met haar klaar

Hij greep een wiedende non bij de mouw

Zij voelde veel maar het was geen berouw

Voor Hendrik de keizer, zo'n brave

Men droeg hem vergiftigd ten grave
Voorts kreeg Uw Minister van Gedane Zaken onlangs van haar Vlaamse collega, de Minister van Pikante Zaken, het boekje En rijen is plezant - 69 Vuile Vlaamse Volkse liedjes, verzameld door Marita De Sterck en geïllustreerd door Gerda Dendooven (die ook prachtige kinderboeken schrijft en illustreert). Het zijn ondeugende liedjes die op straat, in het cafe en op de markt werden gezongen. Tot verbazing van uw minister staan er ook kinderliedjes in als 'Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen'. Wie had ooit gedacht dat de tekst dubbelzinnig was ...

zaterdag 8 maart 2008

Internationale Vrouwendag


De Minister van Gedane Zaken vierde vandaag Internationale Vrouwendag in het Zeeuwse plaatsje Vrouwenpolder alwaar ze voor een enthousiast gehoor de Zeeuwse dames opriep tot actieve emancipatie.

vrijdag 29 februari 2008

Minister minderjarig


Vandaag was het feest op het Ministerie van Gedane Zaken. Om 16.00 u was er in de kantine een borrel voor het hele personeel. De prosecco vloeide rijkelijk en de tapa's en anti-pasta's van traiteur Casalinga vonden gretig aftrek. Reden voor het feest was de verjaardag van de minister. De minister was in dit schrikkeljaar eindelijk weer eens jarig en wilde dit vieren met haar medewerkers. De minister werd vandaag 13 jaar . Naar alle waarschijnlijkheid is zij daarmee de jongste - en de enige minderjarige - minister ter wereld. Voor een dertienjarige heeft ze overigens al merkwaardig veel grijs haar.

maandag 25 februari 2008

Boerkini


De Minister van Gedane Zaken is blij met de uitspraak van het Zwols college dat 'een vrouw in boerkini moet kunnen'. Omwille van 'zwembandjes' op bepaalde lichaamsdelen, verkiest de minister om zich niet in bikini op openbare plaatsen te vertonen. Op advies van haar persoonlijke styliste, Mevrouw Roege, begeeft de minister - die zoals bekend een fervent zwemster is - zich sinds enige tijd in een boerkini te water in het zwembad van haar woonplaats. Ze draagt een speciaal voor haar aangepast ontwerp van Aheda Zanetti, de bedenker van de burqini. Desgevraagd, zegt de heer Z. Pool, plaatselijk zwembadbeheerder, dat de uitspraak van het Zwols college 'winst is zowel voor de minister als voor het in haar aanwezigheid zwemmend publiek ...'.

vrijdag 22 februari 2008

(sch)Urk of 'de vis wordt duur betaald'

'De vis wordt duur betaald,' zegt Kniertje in Op Hoop van Zegen, het toneelstuk van Herman Heijermans. Het Ministerie van Gedane Zaken is verheugd te constateren dat de Urkers hun klassiekers kennen maar zet vraagtekens bij de ijver waarmee ze dit beroemde vaderlandse citaat toepassen.
Volgens een persbericht van de AID (Algemene Inspectiedienst) werden deze week doorzoekingen verricht bij handels- en visverwerkende bedrijven in het zwaar gereformeerde Urk. De bedrijven worden verdacht van fraude door het verwerken van de Yellow-Fin Sole vis uit Azië en deze in handel te brengen als de veel duurdere Schol. De AID nam 180 ton vis in beslag waarvan het vermoeden bestaat dat deze is 'omgekat'.
Het Ministerie van Gedane Zaken heeft eigen inspecteurs gestuurd om te onderzoeken of hier wellicht sprake is van een wonderbaarlijke visvangst.

zondag 17 februari 2008

Muizenissen (2)


Memo
Van: Juffrouw Millie (Afdeling Retirade)
Aan: Allen
Betreft: muizen in huis
Datum: 17 februari 2008

Beste kolegas,
U weet dat er veel muizen hier in huis waren. Ik bedank iedereen die mee hep gedaan tegen de muizen. Van de minister mogte we geen gif gebruiken. We moesten rolen van WC-papier tegen de muizen nemen. En iedereen moest rolen van tuis meebrengen. Maar het is allemaal niet goet gegaan. De muizen zijn er nog. Ik hep weer rollen op de plee en ik hep mijn poes naar het werk. Voor niks. Mijn man hep fotos gemaakt. 
De minister gaat nu zeggen wat we moeten doen.
Dank U wel.
Juffrouw Millie van de Retirade

vrijdag 15 februari 2008

Offerte Uniformen

Op verzoek van de ondernemingsraad nodigde het Ministerie van Gedane Zaken een aantal kledingfabrikanten uit om offertes voor Schone Uniformen te sturen. Met het introduceren van Schone Uniformen wordt een dubbel doel nagestreefd: aandacht voor ethisch verantwoorde, duurzame kleding en het initiëren van de-nivellering en her-hiërarchisering. De Afdeling Inkoop bestudeert inmiddels de eerste offerte voor uniformen voor Vrouwelijke Referendarissen Tweede Klasse.
Gepeild naar hun interesse in de introductie van Schone Uniformen, hebben verschillende ministeries positief gereageerd. De heer A.N. O'Nymus, MBA, spindokter, onderzoekt nu of een modeshow waarbij prominente politici de gekozen ontwerpen op de catwalk demonstreren, het draagvlak bij zowel de ambtenaren als bij het publiek kan vergroten.

zondag 10 februari 2008

Ayaan d'Arc of Nationaliteit voor de hoogste bieder


Wie biedt het meest? Niet Nederland, niet de Verenigde Staten. Misschien Frankrijk? Ayaan Hirsi Ali hoopt op een Frans staatsburgerschap waardoor Parijs de kosten op zich kan nemen voor de bescherming van haar veiligheid. Ayaan Hirsi Magan, Somalische van geboorte, opgegroeid in Saoedi-Arabië, Ethiopië en Kenia, tot politiek bewustzijn gekomen in Nederland wil via de U-bocht van de Verenigde Staten nu naar het land van de Liberté, Égalité en Fraternité. Staatsburgerschap blijkt een rekkelijk begrip ... Maar misschien ziet Sarko een nieuwe Jeanne d'Arc wel zitten ...

zondag 3 februari 2008

Lijkenpikkerij


Bron: Aruba Nostra
De Minister van Gedane Zaken verblijft enkele dagen op Aruba om uit te rusten van de zware gesprekken die ze op Saba, Sint Eustatius en Sint-Maarten voerde over de gevolgen van de staatkundige vernieuwing op de Nederlandse Antillen.
Hoe bitter het ook is: de dood is de ultieme Gedane Zaak. Onze reporter vroeg de Minister van Gedane Zaken daarom naar haar opinie over de commotie in Nederland rond de Zaak Nathalie Holloway.
Wij troffen haar terwijl ze bij zonsondergang stond te turen over zee. "Laman ta pa piská, de zee is voor de vissen", mompelde ze. "Ik wil er niet aan denken dat dat meisje zomaar gedumpt is in de Caribische Zee." En dan plots zeer fel: "Verder wil ik er niet meer over zeggen dan dat ik het Pure Lijkenpikkerij vindt: die Peter. R. De Vries die zijn finest hour heeft over de rug van een dood meisje. En dan die kritiekloze pers: of het nu de Nederlandse of de Amerikaanse kranten of televisiezenders zijn: ze lijken enkel in de detective story geïnteresseerd te zijn. Een whodunit, altijd goed voor de kijkcijfers. Maar het gaat om een jong leven dat op dit happy island voortijdig aan een einde is gekomen'. En Der Tod und das Mädchen neuriënd, keert ze ons de rug toe ...

vrijdag 1 februari 2008

Muizenissen

INTERNE MEMO
Van: Afdeling Retirade
Voor: Allen

Beste collega's,
Tot onze spijt moeten wij u melden dat ons pand geteisterd wordt door een muizenplaag.
Zoals jullie weten voert Ons Ministerie een actief duurzaam beleid. Er is dan ook beslist geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen zoals muizenvergif. In plaats daarvan is gekozen voor de weeceerolmethode. Alle bureaubezitters wordt gevraagd tot nader order dagelijks onderstaande constructie na te bouwen:
In jullie postbakjes vinden jullie het benodigde materiaal (karton, WC-papierrol en stukje kaas).
Alle vuilnisbakken worden dagelijks verzameld en geleegd aan het strand. Wij hebben nog enkele vrijwilligers nodig om hierbij te helpen. Deze kunnen zich vandaag melden bij Juffrouw Millie van de Afdeling Retirade.

Als gevolg van deze muizenissen is een acuut tekort ontstaan aan WC-papierrollen. Wij willen daarom het voorbeeld te volgen van het justitiepersoneel in Brugge. Rechters, griffiers en anderen in het gerechtsgebouw van Brugge moeten sinds dinsdag hun eigen toiletpapier meenemen naar het kantoor. Ook op de wc-deuren in ons pand hangt de boodschap 'Geen papier meer'. Breng alsjeblief ook papier mee voor bezoekers.
Wij hopen dat de situatie in Ons Ministerie snel weer normaal is en vragen om jullie begrip.

Juffrouw Millie
Namens de Afdeling Retirade

donderdag 31 januari 2008

Die kind wat dood geskiet is deur soldate

31 januari 2008: Gedichtendag.
Gerrit Komrij draagt het gedicht Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga van Ingrid Jonker voor. Maar het gaat ook over het kind dat is doodgeschoten in Irak, Afghanistan, Kenia, Tsjetsjenië, Israël of Gaza ...


Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga
Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu skreeu die geur van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart

Die kind lig sy vuiste teen sy vader
in die optog van die generasies
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van geregtigheid en bloed
in die strate van sy gewapende trots

Die kind is nie dood nie
nòg by Langa nòg by Nyanga
nòg by Orlando nòg by Sharpville
nòg by die polisiestasie in Philippi
waar hy lê met 'n koeël deur sy kop

Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte
van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wêreld

Sonder 'n pas
Maart 1960

zondag 27 januari 2008

Minister van Gedane Zaken wil dat filatelistenemancipatie doorgaat


ANP
Uitgegeven: 27 januari 2008 18:23

AMSTERDAM – Uw Minister van Gedane Zaken heeft een extra financiële impuls toegezegd aan filatelistenbelangenorganisatie LaNUGeMeSNABZIA (Laat je Niet Uitlachen door Gewone Mensen en Schaam je Niet voor het Alleen Bezig Zijn In Achterkamertjes). Voorwaarde hiervoor is wel dat LaNUGeMeSNABZIA binnen enkele maanden met goede concrete plannen komt.
Dat heeft de Minister van Gedane Zaken zondagmiddag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de filatelistenbelangenorganisatie. LaNUGeMeSNABZIA-voorzitter Plakmans is zeer blij met de toezegging.
Projecten
De filatelistenbelangenorganisatie heeft de afgelopen drie jaar veel projecten ontplooid die de emancipatie van de postzegelverzamelaars in Nederland flink onder de aandacht heeft gebracht, zoals het initiëren van een 16-min-boot op de Filatelie Pride en de acties rond de ambtenaren die weigerden filatelistenstellen te trouwen. LaNUGeMeSNABZIA financierde deze acties echter allemaal uit eigen zak.
Volgens Plakmans kan met de financiële toezegging het door de Minister van Gedane Zaken geformuleerde filatelisten-emancipatiebeleid tot een succes worden gebracht. De belangenorganisatie lanceerde vorige week de website filatelisten-emancipatiemotor.nl, waarop steunbetuigingen worden verzameld voor de acties van LaNUGeMeSNABZIA.
Media
LaNUGeMeSNABZIA is van plan het extra geld van de Minister van Gedane Zaken te gebruiken om de filatelistenemancipatie voortdurend zichtbaar te houden in de media. "Minder onbekend maakt minder onbemind", aldus voorzitter Plakmans. Ook wil LaNUGeMeSNABZIA de samenwerking met de politiek en maatschappelijke organisaties beter en intensiever vormgeven.

donderdag 24 januari 2008

Zever in pakjes! (2)


Foto: Boomerang
Het Ministerie van Gedane Zaken startte deze week haar campagne 'Zever in Pakjes'. Het MinGD wil zo waarschuwen voor medische claims met betrekking tot voedsel. Niet ten onrechte blijkt nu: gisteren werd bekend dat een medisch wetenschappelijk experiment met het gebruik van probiotica het leven heeft gekost van 24 patienten met een acute alvleesklierontsteking. Aan het experiment deden bijna driehonderd patiënten mee, in vijftien ziekenhuizen. De helft kreeg via een maagsonde een mix ontstekingsremmende bacteriën (probiotica) toegediend. De andere helft diende als controlegroep en kreeg sondevoeding zonder extra probiotica. Na analyse van de onderzoeksresultaten bleek dat in de behandelgroep 24 doden waren gevallen en 'maar' 9 in de controlegroep ...

dinsdag 22 januari 2008

Afdeling Culinaire Zaken sluit contract met FoodFactory


Het personeel van het MinGD weet de vernieuwde menukaart van de kantine te appreciëren. De risottoballetjes met meelwormen en chocoladekrekels vinden gretige aftrek. De kok heeft inmiddels besloten het aanbod te vergroten. Om de aanvoer van de benodigde ingrediënten te verzekeren, heeft de Afdeling Culinaire Zaken (ACZ) een contract gesloten met Bart Hogebrink van de FoodFactory. Bart Hogebrink bedacht een plan om triljoenen insecten vet te mesten met GFT-afval. De insecten - wandelende proteïnebommetjes - worden verwerkt in lekkere koekjes, waarmee honger de wereld uitgeholpen kan worden.
Door de overeenkomst kunnen de medewerkers van het Ministerie van Gedane Zaken nu - lekker etend - bijdragen aan het verhelpen van de honger in de wereld ...

zondag 20 januari 2008

Zever in pakjes?

Foto: Boomerang
De rekken in de supermarkt lijken meer en meer op de rekken van een apotheek ...
Welke claims mogen op voedingsmiddelen staan en welke niet? Klik hier of hier.
De scheidingslijn is vaak erg dun: zo mag 'beschermt het hart' niet, maar 'verkwikkend voor het hart' wel of 'tegen verlies aan vitaliteit' niet maar 'bij verlies aan vitaliteit' of 'verhoogt de vitaliteit' wel ...
Het MinGD wil de burgers aansporen vooral te genieten van eten ...

vrijdag 11 januari 2008

Minister moedigt eten insecten aan


Duurzaamheid blijft ook in 2008 een van de speerpunten in het beleid van het Ministerie van Gedane Zaken. Naar verwachting worden dit jaar een aantal beleidsinitiatieven uit 2007 - zoals de inzet van spoortuintjes voor de productie van biobrandstof en de Groene Handdruk als alternatief ontslagplan - dit jaar door de betrokken vakministeries geïmplementeerd.
Op dit moment wordt gewerkt aan de Nota Over Entomofagie (NOE) waarin wordt gesteld dat entomofagie, het eten van insecten, een waardevol alternatief kan zijn voor vleesconsumptie en een oplossing voor de dreigende voedseltekorten. NOE wordt in opdracht van de ministeries van Gedane Zaken en van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit uitgewerkt door een commissie van Wageningse deskundigen.
Het eten van insecten is in veel Afrikaanse en Aziatische landen de gewoonste zaak van de wereld. En dat blijkt navolging te verdienen. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is 10 kg graanvoer nodig, voor 1 kg rupsvlees slecht 1,5 tot 3 kg boombladeren. Insecten hebben een hoge voedingswaarde, ze bevatten veel eiwitten, vitamines en mineralen. Het eten van 1 kilo sprinkhanen staat gelijk met het eten van 11 hot dogs, 6 pizza's of 5 big macs. De overheid wil de consumptie van insecten - sprinkhanen, rupsen, termieten, mieren, wespen, keverlarven enz.. - stimuleren nu wereldwijd door bevolkingsexplosie en krimpend landbouwareaal ernstige voedseltekorten dreigen.
Het MinGD is van mening dat Nederland ook in dit dossier moet bijdragen aan de oplossing van mondiale problemen en is in afwachting van de resultaten van NOE gestart met een pilootproject. Sinds deze week staan risottoballetjes met meelwormen en chocoladekrekels op het menu van de kantine van het MinGD. Wie thuis ook alvast insectensnacks wil uitproberen, vindt hier een aantal recepten.
Wie meer informatie wenst, kan terecht in Wageningen. Hier vindt u informatie over een lezing met diner op 28 maart in Leusden.