donderdag 26 augustus 2010

Naar flexibele, snel inzetbare en internationaal opererende krijgsonderdelen

ANP - Naar verwachting zal 300 miljoen bezuinigd worden op defensie. Om toch de slagkracht van het leger op peil te houden, stelde de Directie Hergebruik van het Ministerie van Gedane Zaken enkele vlooienkannonnen uit haar depot beschikbaar. De verwachting is dat dit gemakkelijk transporteerbaar materieel tegemoet komt aan de eisen van een modern leger dat zich in toenemende mate geconfronteerd ziet met een vraag naar flexibele, snel inzetbare en internationaal opererende krijgsonderdelen.

Geen opmerkingen: